Ons Aanbod

Ons aanbod

WEBBINI BASIS -  999 EURO EENMALIG - EX BTW


Ontwerp professionele website met maximaal 5 pagina's

Uniek ontwerp, geen standaard template

Geschikt voor voor pc, laptop, tablet en telefoon

Bezoekersstatistieken

Eenvoudig te bedienen beheersysteem

Contactpagina met contactformulier

Website wordt gelinkt aan Social Media Paginas

Meerdere emailadressen mogelijk

Foto slideshow mogelijk

Youtube filmpjes integreren mogelijk

1e jaar GRATIS hosting + domeinnaam

Onbeperkte support via telefoon of email

Makkelijk zelf 24/7 je teksten en afbeeldingen wijzigen

Betalen in termijnen mogelijk, zonder rente

WEBBINI PRO - 1299 EURO EENMALIG - EX BTW


MET ALS EXTRA T.O.V. WEBBINI BASIS:

Internet Marketing gedurende 1e jaar

Website aanmelden bij zoekmachines

Website zoekmachinevriendelijk maken

Zoekwoordenonderzoek m.b.t. vindbaarheid in Google

Zoekmachineoptimalisatie voor betere vindbaarheid gedurende 1e jaar

WEBBINI LEADS - 0 EURO EENMALIG - EX BTW


MET ALS EXTRA T.O.V. WEBBINI PRO:

Voortdurende Internet Marketing voor goede posities in Google

Voortdurend onderhoud van je website

U betaalt een vast bedrag per Lead (bedrag afhankelijk van branche)

No Cure - No Pay


Aesterfaart 24

8801 ZG Franeker


info@webbini.nl


06 - 1813 7506

Professionele website laten maken - Webdesign - Website laten bouwen - Goedkope Website - Friesland

Wij kunnen opdrachten realiseren in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Franeker, Harlingen, Sneek, Bolsward, Wolvega, Oosterwolde, Buitenpost, Burgum, Akkrum, Lemmer, Stiens, Grou, Holwerd, Terherne, Hindeloopen, Joure, Makkum, Workum, Stavoren, Winsum, Sloten, Koudum, Surhuisterveen, Gorredijk, Kollum, Beetsterzwaag, Wijnjewoude, Bakkeveen, Hurdegaryp, Goutum, Veenwouden, Hallum, Marrum, Menaldum, Dronrijp, Wommels, Witmarsum, Heeg, Arum, Scharnegoutum, Easterein, Wiuwert, Boazum, Pingjum, Lollum, Woudsend, Balk, Oldeberkoop, Jubbega, Aldeboarn, Weidum, Reduzum, Tzum, Baaium, Kubaard, Hichtum, Mantgum, Oudemirdum, Tzummarum, St. Annaparochie, Wijnaldum, Oosterbierum, Sexbierum, Midlum, Westhoek, Cornwerd, Gaast, Rijs, Oosterzee, Langweer, Oudehaske, IJlst, Ysbrechtum, Offingawier, Dokkum, Britsum, Jelsum, Wiens, Burdaard, De Westereen, Kollumerzwaag, Eastermar, Anjum, Burum, Jannum, Drogeham, Oentsjerk, Aldtsjerk, Moddergat, Twijzelerheide, Kollumerpomp, Oude Bildtzijl